De Salarisfabriek

Waardig werk & economische groei

Iedereen moet de mogelijkheid hebben te kunnen werken onder goede werkomstandigheden waarbij de banen economische groei stimuleren zonder het milieu aan te tasten.

De Salarisfabriek werkt aan het Sustainable Development Goal 8. Waardig werk en economische groei door loonstroken van werknemers te ontwikkelen. Hiernaast neemt De Salarisfabriek ook de tijd te controleren of wat er op de loonstrook komt te staan klopt met de afspraken die de werkgever met de werknemer heeft afgesproken. Op deze wijze een nadelige samenwerking tussen werkgever en werknemer door te beperkt geformuleerde afspraken voorkomen.

Ongelijkheid verminderen

De Salarisfabriek waardeert identieke eigenschappen van de mens. Om deze reden beschermen wij de mensenrechten van iedereen die hier werkzaam is en beschermen wij hen.

De Salarisfabriek kent iedere medewerker een persoonlijk arbeidsvoorwaardenbudget toe. Dit budget kan door de medewerker volledig naar eigen wens worden ingericht. Hierdoor heeft de medewerker een optimale keuzevrijheid en creëert hiermee een ideale privé/werk balans.

Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid

Het bevorderen van een vreedzame en inclusieve samenleving met het oog op duurzame ontwikkeling. De Salarisfabriek is verantwoordelijk en transparant in haar werkwijze op alle niveaus.

Naast de verantwoordelijkheid en de transparantie die De Salarisfabriek levert, stimuleren wij de duurzame ontwikkeling door het naleven van de wet bij het ontwikkelen van loonstroken.

Wij besteden veel aandacht aan het op de hoogte blijven van wet en regelgeving onder andere door het volgen van permanente educatie.

Daarnaast gaat er geen loonstrook de deur uit zonder dat de juiste toepassing van wet en regelgeving is gecontroleerd.

Al onze medewerkers hebben deze specifieke kennis en kunde op het gebied van salarisadministratie eigen gemaakt. En onderscheiden zich daardoor van werknemers bij administratie- en accountantskantoren.

Partnerschappen voor de doelen

Een succesvolle duurzame ontwikkeling vereist partnerschappen tussen regeringen, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld. Zo ook voor salarisadministratie. Het is een ingewikkelde materie voor een niet-deskundige. Maar fouten hebben grote gevolgen.

Vandaar dat we graag samenwerken met onze relaties en partners. De Salarisfabriek heeft de kennis over salarisadministratie en deelt deze graag aan anderen.

Meer weten over de Sustainable Development Goals? Ga naar: https://sdgs.un.org/goals